Activiteit 113 - Diploma Veilig Internet


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET8 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
ZILL-media :
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord

Opdracht :

Lespakket diploma veilig internet van Kennisnet. 

Dit bestaat uit :
- een online spel 
- Lespakket voor 3-4 en 5-6 met leerkrachtenhandleiding, lespakket, diploma en werkbladen.
- eindtoets
- diploma's 

LOGIN  voor leerlingen.
Pagina voor de leerkracht.

Gratis te downloaden. 


Bijgewerkt op 12 maart 2018

Extra :