Activiteit 112 - Veilig internetten.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
1-2, 3-4, 5-6
Eindterm :
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET8 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
ZILL-media :
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord

Opdracht :

Hier bieden we enkele lespakketten, sites aan met materiaal om te werken rond "veilig internet".

Extra :
De site van clicksafe rond veilig internet.
Op Ketnet kan je ook heel wat vinden rond veilig internet.
Overzicht van de zoekresultaten

Bijgewerkt op 12 maart 2018