Activiteit 109 - Reclameboodschappen zien en bespreken.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ZILL-media :
MEge5 : De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en  illustreren.
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord voor klassikaal gebruik

Opdracht :

Reclameboodschappen zien en bespreken

Extra :