Activiteit 105 - Kies kleur tegen pesten.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ZILL-media :
MEge5 : De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en  illustreren.
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
MEva4 : Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding

Opdracht :

Cyberpesten bespreekbaar maken in de klas.

Maak gebruik van de materialen van "kies kleur tegen pesten"
Vlaams netwerk "Kies Kleur tegen Pesten" engageert zich om het pestthema bespreekbaar te maken/houden ...


Bijgewerkt op 14 maart 2018

Extra :