Activiteit 103 - Foto's bespreken vooraleer ze online te zetten.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
OK, 1-2, 3-4, 5-6
Eindterm :
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
ZILL-media :
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
MEva4 : Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

Fototoestel + PC om foto's te laten zien

Opdracht :

Kleuters :
Leerkracht neemt foto's in de klas in verschillende situaties. Welke foto's zijn leuk, welke foto's wil je liever niet dat anderen zien? Vb Boze kleuter, gek gezicht, ...
Waarom wel, waarom niet?
Waar zou je deze foto's kunnen zetten, zodat iemand anders ze ok zouden kunnen zien?

Lagere school :
Bespreek samen met de leerlingen welke foto's je al dan niet op de klaswebsite of klasblog gaat zetten. Waarom wel, waarom niet ?
Bespreek eventueel andere mogelijke platforman waar je foto's zou kunnen plaatsen. Bespreek ook welke foto's je wel en welke foto's je niet zou plaatsen.

Extra :