Activiteit 95 - Online test rond "vriendschapsverzoeken aanvaarden".


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET8 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
ZILL-media :
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

PC met internetverbinding - eventueel digitaal bord voor klassikale aanpak

Opdracht :

Deze website is een innitiatief van de (Nederlandse) Politie.
Op welk vriendschapsverzoek zou jij ingaan ? Gebaseerd op waargebeurde feiten.


Bijgewerkt op 14 maart 2018

Extra :