Activiteit 94 - Uitstap plannen met Tripadvisor (app op Smartphone/tablet).


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
5-6
Eindterm :
ET3 : De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren> in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ZILL-media :
MEge1 : De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen.
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
MEva3 : Digitale informatievaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

Smartphone of tablet

Opdracht :

Naast de activiteiten uit Activiteit 91 kan je met deze opdracht ook je reis plannen.
Installeer tripadvisor op smartphone of tablet en laat de leerlingen deze gebruiken om een uitstap te plannen. 

Extra :