Activiteit 85 - Maak een lipdub.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
5-6
Eindterm :
ZILL-media :
MEge4 : De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid - licht - kader  - montage - beeldbewerking).
MEmw1 : Media enthousiast en positief aanwenden.
MEva2 : Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding + toestel om te filmen (tablet, smartphone, videocamera, ...) + draagbaar toestel om CD/mp3 af te spelen

Opdracht :

Maak een lipdub.
Een lipdub is een videoclip, waarin een groep mensen (bijvoorbeeld de kinderen van uw klas) in één take (dus zónder de video-opname te stoppen) een liedje playbackt. De leerlingen nemen de playback steeds van elkaar over.
Een leuk voorbeeld is deze clip, gemaakt door het 4e en 6e leerjaar van Basisschool Domino.
Uiteraard kan je deze opdracht ook opentrekken naar de hele school.
Maar je kan ook een leuke lipdub maken voor de webcam van je laptop met 1 persoon, of per twee. Zie de inspirerende voorbeelden hieronder. 

Op de website van Praxisbulletin staat een artikel "doe een lipdub !". Hierin staat alles stapsgewijs uitgelegd.

Extra :
Voorbeeld 1Filmpje uit 1964
André Van Duin wordt hier aangekondigd als "parodist". Het prille begin van het lipdubben.

Bespreek :
- de ouderdom van het filmpje, hoe kan je zien dat het om een oud filmpje gaat ?
Voorbeeld 2lip-syncing door Keenan Cahill, een gigantisch succes op youtube
Meer van deze filmpjes op youtube of op keenansroom.com

Bespreek :
- camerastandpunt (webcam)
- waarom zouden deze filmpjes zo'n succes zijn ?
Voorbeeld 3lip-syncing met een bekende hit van Gotye

Bespreek :
- Vast camerastandpunt (webcam)
- zeer expressieve gezichtsuitdrukkingen.
- aparte montage
- duidelijk regie en oefening om alles te laten kloppen
Voorbeeld 4lip-syncing met een bekende hit van Queen

Bespreek :
- Vast camerastandpunt (webcam)
- zeer expressieve gezichtsuitdrukkingen.
- duidelijk regie en oefening om alles te laten kloppen
Voorbeeld 5Een zeer leuke lipdub. Een origineel huwelijksaanzoek.

Bespreek :
Waar staat de camera ? Hier wordt alles opgenomen in één take, maar de camera blijft staan op een vaste plaats.
Mensen lopen in en uit beeld (kader).
Mensen die dicht bij de camera staan, zijn groter. Hoe verder je van de camera wegstaat, hoe kleiner je bent.
  Nog meer inspirerende voorbeelden, gemaakt door lagere scholen vind je hier
Voorbeeld schoolEen voorbeeld van een echte lipdub. gemaakt door Basisschool Domino.

Alllereerst zal je de montage van het filmpje en het geluid moeten doen in bv MovieMaker. Vraag je ICT-co om hulp als dat nodig is.

Uiteraard kan je dit filmpje op je klaswebsite of klasblog zetten. Bespreek dit even met de klasgroep. Wat als er leerlingen (zouden) zijn die niet willen dat dit online komt te staan.
Bespreek ook de privacy. Zet je je filmpje op Youtube ? Zijn er alternatieven ?
Je kan ook je filmpje op je eigen webruimte hosten (vraag meer uitleg aan je ict-coördinator)..