Activiteit 67 - Foto's maken vanuit verschillende camerastandpunten; laten zoeken waar de fotograaf stond.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren> in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ZILL-media :
MEge4 : De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid - licht - kader  - montage - beeldbewerking).
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer - digitaal fototoestel - eventueel digitaal bord

Opdracht :

Foto's maken vanuit verschillende camerastandpunten; laten zoeken waar de fotograaf stond.

Maak op voorhand foto's op één bepaalde locatie vanuit verschillende perspectieven. 
Geef de foto's aan de leerlingen met als opdracht deze foto's zo juist mogelijk na te maken mbv het fototoestel.

 

Bijgewerkt op 21 december 2018

Extra :