Activiteit 66 - Iets uitvoeren, stappenplan maken, terug laten uitvoeren mbv stappenplan.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
OK, 1-2
Eindterm :
ET4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren> in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET1 : De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ZILL-media :
MEge1 : De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen.
MEge3 : Mediacontent verwerkenMediacontent ontdekken en er gepast op reagerenMediacontent herkennen en selecterenMediacontent ordenen, verbinden en samenvatten
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer - digitaal fototoestel

Opdracht :

Eenvoudig recept uitvoeren samen met de kinderen, foto's nemen, stappenplan maken. 
Daarna de kinderen dit zelfstandig laten uitvoeren adhv het stappenplan.
Bv :
- een tekenopdracht
- een recept
- een spelletje
- een bouwopdracht (blokjes, duplo, lego, ...)
- ... 

Extra :

Stappenplannen kan je heel makkelijk maken in MS Publisher. Voordeel van dit programma is dat foto's niet verspringen als je er tekst bij zet.
Handleiding voor het programma Publisher 2007.

Bijgewerkt op 21 december 2018