Activiteit 52 - Bespeel online een muziekinstrument.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
JK, OK, 1-2
Eindterm :
ET5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
ET1 : De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ZILL-media :
MEge1 : De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen.
MEmw1 : Media enthousiast en positief aanwenden.
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer(s) met internetverbinding - eventueel digitaal bord

Opdracht :

Bespeel online een muziekinstrument.

Extra :
Een verzameling online instrumenten op de yurls-pagina van Linda Humme.​

Bijgewerkt op 21 december 2018