Activiteit 50 - tutor ICT


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
1-2, 3-4, 5-6
Eindterm :
ET1 : De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ET5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
ZILL-media :
MEge2 : Passende mediamiddelen kiezen en combineren in functie van een beoogd doel.
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :
Opdracht :

Tutor ict

Een leerling van de 3e graad een leerling bij de 1e graad helpen bij een ict-gerelateerde activiteit.
Bv. Bingel, spelletjes, computermeester, ...


Bijgewerkt op 21 december 2018

Extra :