Activiteit 42 - Fundels-AVI - leestraining volgens AVI-niveau


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
1-2, 3-4, 5-6
Eindterm :
ET1 : De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ET6 : De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
ZILL-media :
MEmw1 : Media enthousiast en positief aanwenden.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding

Opdracht :

Oefenen van het technisch lezen op AVI-niveau.

Extra :
Fundels AVI-boeken (betalend pakket)
"laat kinderen tussen zes en tien jaar spelenderwijs en op pedagogisch verantwoorde wijze verder bouwen aan hun taal- en leesontwikkeling. Hiervoor werden bestaande AVI-boeken van verschillende gerespecteerde uitgeverijen in een interactieve, webbased toepassing gegoten. Het individualiseren en remediëren van leerlingen zorgt hierbij voor een directe educatieve meerwaarde."

 

Binnen elk digitaal boekje kan het kind drie verschillende activiteiten uitvoeren:

- Lezen in het boekje volgens drie verschillende modaliteiten: voorleesstem, oplichten van woorden, begeleid zelfstandig lezen.
- Oefeningen en spelletjes maken met focus op begrijpend lezenop basis van de inhoud van het betreffende boekje.
- Oefeningen en spelletjes maken met focus op technisch lezen op basis van het AVI-niveau van het betreffende boekje.

Bijgewerkt op 20 december 2018