Activiteit 39 - e-mail functioneel gebruiken


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
5-6
Eindterm :
ET8 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
ZILL-media :
MEge5 : De functie en de waarde van media in de eigen leefwereld ervaren en  illustreren.
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
MEva4 : Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding

Opdracht :

Laat de leerlingen functioneel e-mailen.

Enkele voorbeelden:
- een e-mail sturen naar een andere klas (van een andere school) om een verslagen van activiteiten uit te wisselen
- antwoorden van toetsen, ... doorsturen naar de leerkracht
- e-mailen naar iemand in functie van een klasuitstap (om afspraken te maken, om vragen te stellen, ...)
- tekeningen versturen naar andere klassen, ...

Daarnaast kan je ook een uitwisseling opstarten tussen verschillende klassen van dezelfde school, een klas van een andere school in dezelfde stad, een klas van een andere school in een andere stad, ... 

Laat huiswerken, spreekbeurten doormailen. Stuur opdrachten door per e-mail (maar overdrijf niet). Geef leerlingen die thuis geen internet hebben, voldoende kansen op school om hun opdrachtenook door te mailen. Voorzie daarom niet té veel van deze opdrachten.

Extra :
E-mailadresJe kan werken met 1 emailadres voor de hele klas, of met individuele emailadressen.
Je kan emailadressen (laten) aanmaken met de domeinnaam van je school. Je kan ook eenvoudig adressen aanmaken via Gmail, Yahoo, ...
Momenteel beschikken bijna al onze scholen over een Gsuite for education. Dat wil zeggen dat alle leerlingen een mailadres kunnen op naam van de school. Tenminste op de scholen die reeds een Gsuite for education hebben.
Vraag hierover meer uitleg of hulp aan je ict-coördinator. 
Zelftest 

veilig e-mailen en surfen
Beantwoord de tien vragen.
Lees de vraag. Duid het juiste antwoord aan.
Kijk zelf na. Lees per vraag de uitleg bij je antwoorden.

 

Bijgewerkt op 28 december 2018