Activiteit 36 - Maak een presentatie/filmpje met Moovly.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
5-6
Eindterm :
ET8 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.
ET7 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
ET3 : De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren> in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
ET6 : De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.
ZILL-media :
MEge1 : De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen.
MEge2 : Passende mediamiddelen kiezen en combineren in functie van een beoogd doel.
MEge3 : Mediacontent verwerkenMediacontent ontdekken en er gepast op reagerenMediacontent herkennen en selecterenMediacontent ordenen, verbinden en samenvatten
MEge4 : De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid - licht - kader  - montage - beeldbewerking).
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
MEmw3 : Media doordacht en zorgzaam aanwenden.
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
MEva3 : Digitale informatievaardigheden ontwikkelen.
MEva4 : Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord

Opdracht :

Met moovly kan je op een zeer aparte en leuke manier een filmpje maken om iets voor te stellen.

Extra :
Voorbeeld
Met moovly kan je op een zeer aparte en leuke manier een filmpje maken om iets voor te stellen.
Met een gratis account heb je al meer dan voldoende mogelijkheden. 
Hier kan je alvast een Engelstalige handleiding vinden. 
Moigeliljkheden van Moovly

Bijgewerkt op 28 december 2018