Activiteit 33 - Lessen in het donker. Aan de slag met films met beschikbare lespakketten.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren> in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ZILL-media :
MEge1 : De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen.
MEge4 : De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid - licht - kader  - montage - beeldbewerking).
MEmw1 : Media enthousiast en positief aanwenden.
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

TV, DVD-speler, digitaal bord, beamer, ...

Opdracht :

JE.F
Een divers aanbod rond jeugdfilm verruimt de blik van kinderen en jongeren. Dit geeft hen kansen om zelf te bepalen in welke wereld ze willen leven. JEF maakt daartoe jeugdfilm beschikbaar voor vertoners, zichtbaar en toegankelijk voor een breed en divers publiek in onderwijs en vrije tijd. 

JEF is door haar actieve rol in netwerkorganisaties het aanspreekpunt rond jeugdfilm voor beleidsmakers en de (inter)nationale filmsector. Bij JEF vinden kinderen en jongeren een plek om samen film te creëren, te beleven en kritisch te bekijken. JEF zet doorheen de werking 'voor en door jongeren' centraal.

LESMAPPEN
Er zijn lesmappen beschikbaar bij elke film uit het aanbod.
Klik hier voor meer info.

 

WERKVORMEN
In dit document brengt JEF een boeiende verzameling van werkvormen samen die vlot toepasbaar zijn in de klas en bij verschilllende leeftijdgroepen bruikbaar zijn. Via de opdrachten kan je de film op cultureel, kritisch en creatoef vlak benaderen.

Bijgewerkt op 26 december 2018 

Extra :