Activiteit 27 - Programmeren voor kinderen.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
1-2, 3-4, 5-6
Eindterm :
ET3 : De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren> in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ZILL-media :
MEge1 : De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen.
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
MEva3 : Digitale informatievaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord

Opdracht :

Programmeren voor kinderen.

Er zijn vele mogelijkheden om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met programmeren.
Allereerst kan dit via programmeercode. 
Daarnaast heb je een heleboel mogelijkheden om te werken met "object georiënteerd programmeren". Als je hier verder in wil gaan, kan je zelfs volledige spelletjes maken.

Het kan interessant zijn om de kinderen eens kennis te laten maken met het gegeven "programmeren". Sommige kinderen vinden dit geweldig, andere kinderen vinden dit dan zeer saai.

Extra :
Links naar de spelletjesdoos waar de kinderen zelf aan de slag kunnen !
Met voorbereidende activiteiten + programmeren aan de hand van opdrachten + zelf spelletjes maken.