Activiteit 23 - Maak je eigen quiz


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
ZILL-media :
MEge1 : De eigenheid en mogelijkheden van verschillende mediamiddelen en hun toepassingen ontdekken en begrijpen.
MEge3 : Mediacontent verwerkenMediacontent ontdekken en er gepast op reagerenMediacontent herkennen en selecterenMediacontent ordenen, verbinden en samenvatten
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
MEva4 : Digitale communicatievaardigheden ontwikkelen
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord

Opdracht :

Maak je eigen quiz.
Verdeel de klas in groepjes en laat elk groepje een quiz maken van enkele vragen. Speel daarna de quiz voor de rest van klas of laat de quiz pelen door een andere klas.

Extra :

 Bekijk de activiteiten op de pagina "Quiz".