Activiteit 22 - Tekenen met Tuxpaint


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
OK, 1-2, 3-4
Eindterm :
ZILL-media :
MEmw1 : Media enthousiast en positief aanwenden.
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord

Opdracht :

Maak een tekening in Tuxpaint. Je kan de leerlingen vrij laten tekenen, of een tekening laten maken volgens een gegeven opdracht. Omdat je ook je eigen kleurplaten in Tuxpaint kan plaatsen, kan je hier ook eigen opdrachten aan koppelen.
Lees hieronder meer.

Extra :

Tuxpaint is een gratis tekenprogramma voor kinderen.
Hier kan je het downloaden


Je moet twee bestanden downloaden en installeren.
1. Tux Paint & Tux Paint Config.
2. Rubber Stamps (optional)


 

 Enkele mogelijkheden, neergeschreven door Patrick Keysabil

1) Verkennen van de mogelijkheden van Tuxpaint
2) Vrij laten tekenen
3) Laten tekenen op een zwart blad met witte inkt. Daarna zelf kleuren kiezen van achtergrond en inkt.
4) Tekendictee: Teken in het midden een groen vierkant. Rechts van dit vierkant teken je een rode ronde. Links van dit vierkant teken je ...
5) Teken in 60 seconden een … Gebruik een timer
6) Sketch: de klas wordt in twee groepen verdeeld. Groep 1 krijgt een woord te zien en moet dit tekenen binnen één minuut. Groep 2 zwijgt, maar schrijft in Tuxpaint op wat ze denken dat ze zien. Na één minuut wordt bord en computer vergeleken.

 
Werken met eigen afbeeldingen

Het is ook mogelijk om je eigen afbeeldingen in Tuxpaint te plaatsen.
We bieden je alvast enkele leuke prenten aan. 
- dieren zonder hoofd, de leerlingen kunnen er zelf een hoofd bijtekenen
- vogels zonder staart, de leerlingen tekenen er zelf een leuke, kleurrijke staart bij
- ...

1. zorg ervoor dat je afbeelding een png-bestand is (en geen jpg-bestand)

2. plaats de bestanden in volgende map :


c:\Program Files\Tuxpaint\data\starters
of 
c:\Program Files (x86)\Tuxpaint\data\starters

Bijgewerkt op 10/12/2018