Activiteit 99 - Zelfstandig oefenen op het maken en wijzigen van mappen op een PC.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET3 : De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren> in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
ZILL-media :
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord/beamer

Opdracht :
Leer hoe je mappen op je PC kan maken.
Stapsgewijze uitleg met voorbeelden en oefeningen die de leerlingen zelfstandig kunnen maken.
Extra :