Activiteit 11 - Computertaal en -begrippen oefenen.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ZILL-media :
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding - eventueel digitaal bord/beamer

Opdracht :
jekanmewat.nl
Computertaal en computerbegrippen oefenen aan de hand van 25 (zelfcorrigerende) oefeningen.

 
Het woordenboek van surfkids.nl
Werkbladen computerbegrippen

Bijgewerkt op 12 maart 2018 

Extra :