Activiteit 6 - Fotozoektocht of quiz maken door middel van detailfoto's van voorwerpen uit de klas, plaatsen op school, ... (kader)


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
3-4, 5-6
Eindterm :
ET1 : De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
ZILL-media :
MEge4 : De audiovisuele bouwstenen van media herkennen, onderzoeken en hanteren (geluid - licht - kader  - montage - beeldbewerking).
MEva2 : Digitale audiovisuele vaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

digitaal fototoestel - computer(s) met internetverbinding

Opdracht :
3e - 4e ljOpdracht binnen de klas
Maak een detailfoto + een foto van het geheel van een voorwerp in de klas (zie voorbeeld hieronder).
Je kan hiermee een eenvoudige quiz maken in bv powerpoint (of soortgelijke programma's).
Dia 1 is de detailfoto. Dia 2 is de foto van het geheel.

 - 


 
5e - 6e lj.Opdracht binnen de school
Maak een detailfoto van een een voorwerp/plaats binnen de school. (zie voorbeeld hieronder).
Maak hiermee een eenvoudige fotoquiz met bv powerpoint of een soortgelijk programma. 
Dia 1 is de detailfoto. Dia 2 is de foto van het geheel. 
Leerlingen derde graad zouden deze quiz kunnen gaan spelen in een ander leerjaar. 

 - 


 
Extra :