tipp10 - gratis online typlessen"TIPP10 is een gratis 10-vinger blindtyp trainer, waarmee u het 10-vinger systeem kunt aanleren en trainen.
U kunt TIPP10 in uw webbrowser als online typ trainer gebruiken of de software voor Windows, Mac Os of Linux ophalen.
TIPP10 is kinderlijk eenvoudig te gebruiken. Ook beginners en zelfs kinderen.
 "

bron: tipp10.com

Op enkele scholen wordt al met veel succes tipp10 gebruikt om de kinderen blind te leren typen.

Maar hoe pak je dit aan?
Juf Roxanna van Heilig Hart in de Isabellalei werkt sinds kort met TIPP10.
Hier kan je lezen hoe zij hier mee werkt in de klas en welke afspraken zij maakt met haar leerlingen.

Je kan ervoor kiezen om klassikale lessen te organiseren. Maar dan heb je wel voor iedere leerling een toestel nodig.
Als dit niet het geval is, kan je kiezen voor een klassikale opstart (utleg aan een digibord) om dan de leerlingen eerst aan de slag te zetten in een hoeken- of contractwerk (onder begeleiding).
Daarna kunnen de kinderen op eigen tempo verder.

Materiaal
Zowel in de online versie (die onze voorkeur geniet), als in de software-versie, staan er lessen ter beschikking.
Deze zijn voor de lagere school echter net iets te moeilijk, maar je kan in TIPP10 je eigen lessen (teksten) toevoegen. Kris Paeschuyzen heeft zo echter een aantal lessen aangemaakt en klaargezet.
Je kan deze lessen hier bekijken en downloaden. De txt-bestanden staan in een GoogleDrive-map.  (enkel toegankelijk met cksa-account - indien je dit hebt, volstaat het om toegang te vragen tot deze map.)
Deze lessen zijn zeer eenvoudig om te starten en stapsgewijs opgebouwd. 

materiaal zelf maken
Vermits je eigen lessen/teksten kan toevoegen, kan je dus ook meer doen letterreeksen overtypen. 
Dan denken we aan woordpakketten, leesteksten, gedichten en ander tekstmateriaal dat bruikbaar is in jouwklas of leerjaar.

 

Het enigste dat je moet doen is de over te typen tekst beschikbaar stellen in .txt-formaat. 
Dat is een bestandsformaat van tekst zonder enige opmaak. Het standaardprogramma "kladblok" kan teksten bewaren in dat formaat. Ook in Word kan je teksten bewaren in .txt-formaat.
Kies dan voor "opslaan als" om vervolgens te kiezen voor "tekst zonder opmaak *.txt"

Voor verdere vragen mag je ons steeds contacteren via het contactformulier.

(laatst bijgewerkt op 8/11/2018)