Maak een gezicht.

Maak een gezicht met een bepaald gevoel door 3 stukjes bij elkaar te plaatsen.
Belangrijk:
Het document werd gedeeld om weer te geven.
Open het document
Bewaar het dan in je eigen Drive om het te kunnen bewerken (via "bestand" - "kopie maken").