Onderdelen van het blad.

Vul de juiste naam in bij het gegeven nummer.
Klik op de  pijltjes rechtboven  in het venster om de oefening beeldvullend te maken.