Activiteit 119 - Woorden overtypen op praatplaten TOK


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
OK
Eindterm :
ET3 : De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET4 : De leerlingen kunnen zelfstandig leren> in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
ET5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
ZILL-media :
MEmw1 : Media enthousiast en positief aanwenden.
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

PC, PDF-bestanden, Adobe Reader geïnstalleerd op je PC

Opdracht :


De leerlingen typen de voorgedrukte woorden over in het daarvoor bestemde vak.
De praatplaten die hier worden meegegeven, zijn gemaakt op vraag van een leerkracht van BS Domino en komen uit de methode TOK - Taalontwikkelingsmethode voor kleuters van Averbode..

Het is mogelijk om dit ook met andere praatplaten/prenten te doen. Stuur hiervoor een mail naar rudi.fransen@cksa.be
Deze prenten worden eerst gescand, daarna worden de voorbeeldwoorden én de vakken erop gezet in Photoshop.
Tot slot wordt de prent omgezet in een invulformulier door invulvelden (fomulliervelden) toe te voegen in Acrobat Pro.


Bijgewerkt op 14 maart 2018

Extra :

Prent 1


Prent 2


Prent 3


Prent 4


Prent 5


Prent 6


Prent 7


Prent 8


Alle prenten downloaden in 1 ZIP-bestand.