verantwoording

De activiteiten die in deze leerlijn worden aangeboden, zijn bij elkaar gezocht door de ict-cel, aangevuld met leerkrachten uit verschillende scholen, werkzaam in alle geledingen van het basisonderwijs.

We willen hiermee een waaier aan activiteiten aanbieden.
Uiteraard bestaan er nog massa's andere activiteiten, maar we hopen dat hetgeen we aanbieden inspirerend mag werken.

We bieden de activiteiten aan met telkens de bijhorende eindtermen ICT én met één of enkele leerplandoelen uit het leerplan media. Dat wil niet zeggen dat er bij deze activiteit geen andere leerplandoelen passen. Het wil wel zeggen dat we bij de aangeboden activiteit de klemtoon leggen op het bijhorende leerplandoel. Zo zou je dezelfde activiteit kunnen aanbieden met een aantal andere leerplandoelen (dioe we echter niet oplijsten).

Het is maar hoe jij met deze activiteit aan de slag gaat.

bijgewerkt op 28 Augustus, 2014