Activiteit 106 - Gezichten op foto's onherkenbaar maken.


Leeftijd en situering binnen het leerplan
Leeftijdsgroep :
5-6
Eindterm :
ET2 : De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
ET5 : De leerlingen kunnen ICT gebruiken om hun eigen ideeën creatief vorm te geven.
ZILL-media :
MEmw2 : Mediacontent en mediagebruik van zichzelf en anderen kritisch beoordelen naar vorm en inhoud.
MEva1 : Technische en instrumentele computervaardigheden ontwikkelen.
Ontwikkelvelden :

Omschrijving activiteit
Materiaal :

computer met internetverbinding

Opdracht :

Soms is het gewenst om gezichten op een foto onherkenbaar te maken.
Dit kan je doen met een online tool zoals photohide, of in een online fotobewerkingsprogramma, maar ook met Paint.

Extra :

Deel van een foto "pixeleren". Met deze manier van werken heb je meer mogelijkheden.
Volg dit stappenplan.>

Photohide
Deze online tool doet maar 1 ding : foto's onherkenbaar maken

Pixlr.com
Deel van een foto "pixeleren". Met deze manier van werken heb je meer mogelijkheden.
Volg dit stappenplan.


Paint

Paint is een gratis programma dat je op elke windowsPC kan terugvinden.

Open de afbeelding. Klik dan op de selectietool en sleep een rechthoekige selectie op het gezicht.
Klik dan 4x op de toetscombinatie CTRl en het minbteken van je numeriek toetsenbord.
Klik dan vervolgens 4 x op de toetscombinatie CTRL en het plusteken van je numeriek toetsenbord.
Het resultaat zie je hiernaast.

 

Als je 3x de toetscombinatie gebruikt zullen de blokjes iets kleiner zijn.