Bibliotheek van Breda
Digitale Prentenboeken: Laat je voorlezen! Bibliotheek Breda heeft een aantal digitale prentenboeken gemaakt: prentenboeken die worden voorgelezen en van animatie voorzien.
De verhalen zijn met toestemming van de uitgeverijen bewerkt en op de site gezet.


Bekijken